Engelin Harrastetoiminta

 

Englannin opetus Engelissä

Vieraiden kielten ja kulttuurien oppiminen varhaisessa vaiheessa on tärkeää. Luonteva suhtautuminen ja rohkea vieraan kielen käyttäminen on hyvä pääoma tulevaisuutta varten.

Päiväkoti Engelin kielitunnilla aloitetaan sanatasolta lapsen omista lähiympäristön aihepiireistä laajentaen vähitellen pidemmiksi lauseiksi ja vaativimmiksi kokonaisuuksiksi. Tavoitteena on tutustuttaa lapsi vieraaseen kieleen erilaisten aktiviteettien avulla. Opetus tapahtuu leikkien, laulujen, pelien, kilpailujen yms. avulla. Opettaja puhuu lapsille pääasiassa Englantia.

Hauskan toiminnan avulla kieli tulee luonnolliseksi käyttää ja innostus vie mukanaan. Tunnilla pyritään innostamaan ja rohkaisemaan vieraan kielen käyttämistä lapsen omien taitojen puitteissa.

Ideana on, että opettaja puhuu Engelissä lapsille ja aikuisille vain omaa ”vierasta” kieltään. Aikuiset vastaavat hänelle kykynsä mukaisesti ”vieraalla” kielellä. Silloin ”kielisuihkuttelu” tapahtuu luonnollisesti ja kielen puhuminen on vain opettajan ”erityispiirre”. Luonnollisesti tarvittaessa opettaja vastaa lapselle suomen kielellä. Tavoitteena on herättää lapsen kiinnostus erilaisia kieliä kohtaan. Leikin ja musiikin avulla opetella helpohkoa ”vieraan” kielen sanastoa. Opetuskertoja on lukuvuodessa 30.
Yhteystiedot: www.kielikerhot.fi • kielikerhot(at)gmail.com

 

Muskari

Teemme yhteistyötä Keski-Helsingin musiikkiopiston kanssa.
Usein lapset käyvät muskarissa päiväkotipäivän jälkeen. Päiväkotimme muskarissa musiikkiopiston opettaja tulee pitämään tunnit päiväkotipäivän aikana. Lapset ovat silloin virkeämpiä kuin ilta-aikaan, eikä lapsia tarvitse viedä opistoon työpäivän jälkeen. Päiväkotimme muskarissa noudatetaan musiikkiopiston varhaisiän musiikkikasvatuksen opetussuunnitelmaa päiväkodin toiveet huomioiden.

Alle kouluikäisen musiikkikasvatuksessa on tärkeintä herättää lapsen kiinnostus musiikkiin. Tunnit rakennetaan yhteistyössä päiväkodin kanssa toimintasuunnitelmaan nivoen. Opettamisen sijaan luodaan tilaisuuksia elämysten, oivallusten ja ilon syntymiselle. Muskarissa työskennellään draaman keinoin, laulaen, liikkuen, soittaen, kuunnellen, loruillen, tarinoiden, värein sekä mielikuvin. Aloitamme taideleikkiryhmällä ja jatkamme mahdollisen kiinnostuksen mukaan kantelemuskarina.

Muskari on hyvä perusta myöhemmille soitinopinnoille ja muskarilaisilla on mahdollisuus jatkaa musiikkiopistossa joko soitto-oppilaana tai ilmaisukuorossa. Päätarkoitus ei kuitenkaan ole tuottaa soittavia lapsia, vaan raottaa musiikkimaailman porttia jokaiselle mukana olijalle.
Musiikkiopiston opettajaan voi ottaa yhteyttä muskariasioissa.

Musiikkiopisto tarjoaa myös mahdollisuuden henkilöstökoulutukseen ja muskariopettaja ohjaa henkilökuntaa laulujen ja materiaalien käytössä, jotta niitä voi hyödyntää kaikessa toiminnassa vuoden mittaan.

Muskarimme lapset ovat Keski-Helsingin musiikkiopiston oppilaina tervetulleita kaikkiin opiston tilaisuuksiin, vuosittain muskarilaisille järjestettäviin omiin konsertteihin.
Opetuskertoja on vuodessa 32. Lukukausimaksu maksetaan suoraan musiikkiopistolle.
Yhteystiedot: www.khmusiikki.fi • laura.juvonen@gmail.com Puh: 041 4329331

Päiväkotimuskari

Tanssi

Teemme yhteistyötä Helsingin tanssiopiston kanssa. Helsingin tanssiopisto on maamme laajin ja monipuolisin tanssioppilaitos, kaikille taiteen ystäville ja tanssista mielihyvää, taitoa ja kuntoa haluaville. Opetus on tavoitteellista, vuosittain etenevää. Kts.www.helsingintanssiopisto.fi Valittavana on 3 - 4 -vuotiaiden tanssileikki ja 5 - 7 -vuotiaiden dance mix/luova tanssi. Opetuskertoja on vuodessa 32.
Yhteystiedot: www.helsingintanssiopisto.fi • hto(at)helsingintanssiopisto.fi

 

HARRASTETOIMINNAN VAPAAEHTOISUUS

Harrastetoimintoihin osallistuminen on vapaaehtoista ja toivommekin, että mietitte perheellenne parhaiten sopivan mallin. Ne lapset, jotka eivät osallistu harrastetoimintoihin, seuraavat Engelin normaalia päivärytmiä toimintoineen.

Harrasteryhmiin sitoutuminen

Harrasteilmoittautuminen tapahtuu sitovasti aina lukuvuodeksi kerrallaan. Oppilaita pitää olla tarpeeksi jotta harrastetoiminta toteutuu.

 

MUUTA KIVAA

Lasten vuotuinen yöjuhla

Päiväkoti Engelissä vietetään kerran vuodessa yöjuhlaa n. 4-vuotiaiden lasten kanssa. Yöjuhlan tarkoituksena on luoda yhteenkuuluvuudentunnetta lasten kesken. Yön viettäminen päiväkodissa luo lisää myös kodinomaisuutta päiväkodin toimintaan. Yöjuhla on riemukasta iltajuhlintaa syöden, leikkien, seikkaillen ja lopulta rauhoittuen omaan sänkyyn. Yöjuhla järjestetään erillismaksusta.

 

Engelin virkistystiimi

Engelin virkistystiimii koostuu Engelin kasvattajista. Virkistystiimi järjestää satunnaisesti virkistystoimintaa lapsille ja vanhemmille.